ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Σωματείου Ταπητοκαθαριστηρίων ”Η Αττική” σας επισημαίνουμε τι πρέπει να προσέξετε όσον αφορά την ορθή και ασφαλή επιλογή ενός νόμιμου ταπητοκαθαριστηρίου.

Εμπιστευτείτε τα χαλιά σας σε ένα Ταπητοκαθαριστήριο που είναι μέλος του Σωματείου μας διότι τα μέλη του δεσμεύονται από κανόνα δεοντολογίας.

Ταπητοκαθαριστήριο είναι : Ένας χώρος Καθαρισμού Ταπήτων, Εναρμονισμένος στις Προδιαγραφές που απαιτούνται για την προστασία της Υγείας – Περιουσίας – Περιβάλλοντος.

Ζητάτε πάντα στο δελτίο παραλαβής να αναγράφονται: η Επωνυμία , η Έδρα, η διευθύνσεις των υποκαταστημάτων και ο ΑΦΜ του Ταπητοκαθαριστηρίου.

Ζητάτε πάντα τον παρεχόμενο Κατάλογο Υπηρεσιών-Τιμών, έτσι ώστε να αποφεύγετε κρυφές χρεώσεις.

Ρωτήστε αν έχετε την δυνατότητα να επισκεφθείτε το χώρο όπου θα πλυθούν και θα φυλαχτούν τα χαλιά σας. Αν τα χαλιά σας πλένονται ή και φυλάσσονται σε διαφορετικούς χώρους από την διεύθυνση του διαφημιστικού εντύπου ή και του Δελτίου παραλαβής δικαιούστε να το γνωρίζετε πριν τα παραδώσετε.

Σας συνιστούμε να δίνετε μεγάλη προσοχή στις Έντυπες αλλά και Ηλεκτρονικές Διαφημίσεις και αν σας δίνεται η δυνατότητα να διασταυρώσετε τους ισχυρισμούς τους. Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές διαφημίσεις προβάλλεται ανύπαρκτο φωτογραφικό υλικό εγκαταστάσεων, παραποιημένα Σήματα, και άσχετες πιστοποιήσεις κατάρτισης , από μη Έγκριτα μέλη του σωματείου.

Εμπιστευθείτε Καινοτόμες Επιχειρήσεις που επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία με σεβασμό στην προστασία της Υγείας – Περιουσίας – Περιβάλλοντος.

Η τιμή δεν πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο επιλογής του Ταπητοκαθαριστηρίου. Προτείνουμε να επιλέγετε Ταπητοκαθαριστήριο συστημένο και από το συγγενικό ή το φιλικό σας περιβάλλον, και με προϋπόθεση ότι πληρεί, στο σύνολό του τα παραπάνω κριτήρια.