ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Σωματείου Ταπητοκαθαριστηρίων ”Η Αττική” σας επισημαίνουμε τι πρέπει να προσέξετε όσον αφορά την ορθή και ασφαλή επιλογή ενός νόμιμου ταπητοκαθαριστηρίου.

 

  • Εμπιστευτείτε τα χαλιά σας σε ένα Ταπητοκαθαριστήριο που είναι μέλος του Σωματείου μας διότι τα μέλη του δεσμεύονται από κανόνα δεοντολογίας.

 

  • Ταπητοκαθαριστήριο είναι : Ένας χώρος Καθαρισμού Ταπήτων, Εναρμονισμένος στις Προδιαγραφές που απαιτούνται για την προστασία της Υγείας – Περιουσίας – Περιβάλλοντος.

 

  • Ζητάτε πάντα   στο δελτίο παραλαβής να αναγράφονται : η Επωνυμία , η Έδρα, η διευθύνσεις των υποκαταστημάτων   και ο ΑΦΜ του Ταπητοκαθαριστηρίου.

 

  • Ζητάτε πάντα τον παρεχόμενο Κατάλογο Υπηρεσιών-Τιμών, έτσι ώστε να αποφεύγετε κρυφές χρεώσεις.

 

  • Ρωτήστε αν έχετε την δυνατότητα να επισκεφθείτε το χώρο όπου θα πλυθούν και θα φυλαχτούν τα χαλιά σας. Αν τα χαλιά σας πλένονται ή και φυλάσσονται σε διαφορετικούς χώρους από την διεύθυνση του διαφημιστικού εντύπου ή και του Δελτίου παραλαβής δικαιούστε να το γνωρίζετε πριν τα παραδώσετε.

 

  • Σας συνιστούμε να δίνετε μεγάλη προσοχή στις Έντυπες αλλά και Ηλεκτρονικές Διαφημίσεις και αν σας δίνεται η δυνατότητα να διασταυρώσετε τους ισχυρισμούς τους. Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές διαφημίσεις προβάλλετε ανύπαρκτο φωτογραφικό υλικό εγκαταστάσεων, παραποιημένα Σήματα, και άσχετες πιστοποιήσεις κατάρτισης , από μη Έγκριτα μέλη του σωματείου.

 

  • Εμπιστευθείτε Καινοτόμες Επιχειρήσεις που επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία με σεβασμό στην προστασία της Υγείας – Περιουσίας – Περιβάλλοντος.

 

Η τιμή δεν πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο επιλογής του Ταπητοκαθαριστηρίου. Προτείνουμε να επιλέγετε Ταπητοκαθαριστήριο συστημένο και από το συγγενικό ή το φιλικό σας περιβάλλον, και με προϋπόθεση ότι πληροί, στο σύνολό του τα παραπάνω κριτήρια.