Αξιολόγηση

Σε συνέχεια της παράδοσης των χαλιών σας θα θέλαμε την γνώμη σας για να γίνουμε καλύτεροι. Απαντήστε στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από: