ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Στην Clean System, η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Καθημερινά λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα και με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας, ώστε όλοι να εργαζόμαστε υπό ασφαλείς συνθήκες.

Το κτήριο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς αντισεισμικής προστασίας, ενώ παράλληλα φροντίζουμε να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας σχετικά με τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο, o οποίος είναι εξοπλισμένος ως προς την πυρασφάλεια και την παροχή πρώτων βοηθειών.